Mea Water Management voor daken, terrassen en gevels

Regenwaterbehandeling en -opvang

Bij de opvang en afvoer van regenwater speelt het thema ‘milieu’ een steeds grotere rol. Als gevolg van klimaatveranderingen valt erin Nederland en omliggende landen steeds meer regen, in grote hoeveelheden tegelijk. Dit water moet op een goede manier worden afgevoerd, zonder riolen en zuiveringsinstallaties te veel te belasten. Tegelijkertijd kan oppervlaktewater in drukbezochte gebieden niet direct terug worden gevoerd in de natuurlijke waterkringloop, doordat het water vervuild raakt zodra het op straat valt. Dit alles vraagt om innovatieve, milieuvriendelijke oplossingen voor de behandeling en afvoer van regenwater.

Regenwaterafvoer en -behandeling ineen

Het revolutionaire MEACLEAN PRO systeem maakt het mogelijk om opgevangen regenwater direct te zuiveren en vervolgens af te voeren. De MEACLEAN PRO is een afvoergoot van glasvezelversterkt kunststof, waarin twee substraatlagen zijn aangebracht. De substraatlagen filteren zowel organisch als anorganisch vuil, zoals metalen en chemicaliën, uit het oppervlaktewater. Het gefilterde regenwater kan vervolgens worden teruggevoerd in de natuurlijke kringloop. Een efficiënt systeem, dat zuiveringsinstallaties ontlast en het grondwater op peil houdt. Met een levensduur van 25 jaar is de MEACLEAN PRO ook een zeer duurzaam systeem. 

Infiltratie

Tijdens een zware regenbui valt er meer regenwater dan de bodem direct op kan nemen. Het overtollige water verdwijnt veelal in het riool. Dat is zonde: door het regenwater op te vangen en te infiltreren in de bodem blijft het grondwaterpeil behouden, wat belangrijk is voor de bodemkwaliteit. De MEASTORM infiltratietunnel biedt een eenvoudige en goedkope oplossing. In de ondergrondse tunnel wordt regenwater tijdelijk gebufferd om vervolgens langzaam in de bodem te infiltreren. De MEASTORM infiltratietunnel heeft een zeer grote opslagcapaciteit en is bestand tegen zware verkeersbelasting. 

Opvang en infiltratie kan ook worden gerealiseerd met de MEA V-BOX infiltratiemodules. De modules worden aangesloten op een afvoergoot en bufferen het regenwater. Dankzij de bekleding van geotextiel loopt het water gemakkelijk uit de box, maar loopt de box niet vol met zand. De infiltratiemodules kunnen eenvoudig aan elkaar gekoppeld worden en zijn uitstekend te combineren met het MEACLEAN PRO filtergootsysteem.

De volgende producten zijn geschikt voor deze toepassing

MEASTORM infiltratietunnel

MEASTORM Infiltratietunnel

MEASTORM Infiltratietunnel Het infiltratie-infiltratiesysteem slaat een bepaald volume water op, het overtollige deel wordt afgeleverd op een laatste inlaatpunt. Laadvermogen van het bovenliggende gebied tot

BEKIJK PRODUCT »

Download nu het complete overzicht Lijnafwaterings- producten.

Overzicht MEA Lijnafwatering Producten